آثار علمی روحانی شهید آیت الله مرتضی مطهری

مطهری حدودا از سال ۱۳۲۵ ه‍.ش, قلم به دست گرفت و در زمینه‌های مختلف فلسفی,اجتماعی, اخلاقی, فقهیو تاریخی آثار زیادی از خود به جای گذاشت.

تعداد آثار او به بیش از ۷۰ عنوان می‌رسد. برخی از آثار او در زمانحیاتش توسط «انتشارات صدرا» منتشر شده است. برخی دیگر نیز پس از شهادتش منتشر شدهاست. قسمتی دیگر از آثار او سخنرانی‌ها و درس‌های اوست که از نوار استخراج و چاپ ومنتشر شده است.

مجموعه کتاب‌های مطهری هم چنین در مجموعه‌ای۲۸ جلدی با عنوان مجموعه آثار به صورت موضوع‌بندیمنتشر شده است وغیر از آثار منتشر شده، نزدیک به سی هزار برگ یادداشت و فیش تحقیقینیز از ایشان باقی مانده است.

کتاب‌های شهید مطهری ویژ‌گی‌هایی مختص بهخود دارد و این ویژگی‌ها باعث چاپ و نشر چندباره آن‌ها شده است. قابل استفاده بودنبرای همگان با سطوح علمی مختلف، تنوع و گستردگی موضوعات، توجه به نیازهای جامعه ونیز توجه به همه جوانب یک موضوع را می‌توان جزو این ویژگی‌ها برشمرد. امام خمینی بی‌استثنا همه آثارش را خوب توصیف کرده و امام خامنه‌ای  نیزآثار وی را مبنای فکری نظام جمهوری اسلامی معرفی نموده اند.

*****

برخی از آثاراستاد شهید آیت‌الله مرتضی مطهری عبارتنداز:

۱ ـ علل گرایش به مادیگرى ۲ ـ سیرى در نهج‌البلاغه
۴ ـ انسان و سرنوشت
۴ـ داستان و راستـان (ج ۲(
۵ ـ نظام حقوق زن در اسلام
۶ ـ مساله حجاب
۷ـ خـدمات متقابل اسلام و ایران
۸ـ قیام و انقلاب مهدى (عج) از دیدگـاه فلسفـه تاریخ
۹ ـ نهضت هاى اسلامـى در صد ساله اخیر
۱۰ـ انسان و ایمان، جامعه و تاریخ، جهان‌بینى تـوحیدى ـ وحى و نبـوت، انسان در قرآن، زنـدگـى جاویـد یا حیات اخروى
۱۱ـ عدل الهى
۱۲ـ گفتـارى دربـاره جمهورى‌اسلامى
۱۳ـ کتاب سوزى ایران و مصر
۱۴ـ ده گفتـار
۱۵ ـ بیست گفتـار
۱۶ ـ امـدادهـاى غیبـى در زنـدگـى بشـر
۱۷ـ جـاذبه و دافعه على علیه السلام
۱۸ ـ آشنایـى با قـرآن
۱۹ ـ آشنـایـى بـا قـرآن (تفسیـر سـوره هـاى حمـد و بقره)
۲۰ ـ گفتارهاى معنوى
۲۱ـ احیای تفکر اسلامى
۲۲ ـ هدف زندگى
۲۳ ـ انسان کامل
۲۴ـ جهاد و مـوارد مشـروعیت آن در قرآن
۲۵ ـ اسلام و مقتضیات زمان ۲۶ـ حق و بـاطل (به ضمیمه احیـای تفکـر اسلامـى  
۲۷ ـ حماسه حسینى ۳ جلد
۲۸ ـ مجموعه گفتارها
۲۹ـ سیره نبوى
۳۰ ـ تکامل اجتماعى انسان
۳۱ـ پیـرامـون انقلاب اسلامـى
۳۲ ـ آشنـایـى بـا علـوم اسلامـى (ج ۴(
۳۳ ـ تعلیم و تربیت در اسلام
۳۴ ـ شرح منظومه (ج۲ )
۳۵ ـ ماهیت نهضت امام حسین(ع)
۳۶ ـ مقالات فلسفى
۳۷ ـ ختم نبوت
۳۸ ـ اخلاق جنسى
۳۹ ـ ولاهـا و ولایتها
۴۰ ـ پیامبر امى
۴۱ ـ الغدیر و وحدت‌اسلامـى
۴۲ ـ مشکل اساسى در سازمان روحانیت
۴۳ ـ خـداى جـان و جهان
۴۴ ـ جهان‌بینـى الهى و جهان‌بینـى مـادى
۴۵ـ سیر فلسفه در اسلام
۴۶ ـ پاورقـى بر اصـول فلسفه و روش رئالیسـم تالیف مرحـوم علامه طباطبایى
۴۷ ـ التحصیل بهمن یار، استاد، ایـن کتاب را تصحیح و بر آن تعلیق زده‌اند
۴۸ ـ انسان و فطرت

مجموعهکتاب‌های مطهری به صورت مجموعه آثار نیز منتشر شده است. در این مجموعه تلاش شده کهکتاب‌ها به صورت موضوعی دسته بندی شده و در مجموعه‌های مرتبط منتشر شوند.

اصول عقاید:

 • مجموعه آثار(۱) :عدل الهی, انسان و سرنوشت , علل گرایش بهمادیگری
 • مجموعه آثار(۲) :مقدمه‌ای بر جهان بینی اسلامی(انسان وایمان, جهان بینی توحیدی, وحی و نبوت ,انسان در قرآن, جامعه و تاریخ, زندگی جاویدیا حیات اخروی)
 • مجموعهآثار(۳) :کلام, ختم نبوت , پیامبر امی, ولاها و ولایتها, مدیریت و رهبری در اسلام,امدادهای غیبی درزندگی بشر, درسی که از فصل بهار باید آموخت , خورشید دین هرگز غروب نمی‌کند,حق وباطل, فطرت
 • مجموعهآثار(۴) :توحید, نبوت , اصل عدل در اسلام, امامت و رهبری, معاد

فلسفه:

 • مجموعهآثار(۵) :سیر فلسفه در اسلام, کلیات علوم اسلامی(منطق, فلسفه), شرح منظومه
 • مجموعه آثار(۶ ) :اصول فلسفه و روش رئالیسم
 • مجموعهآثار(۷) :فلسفه ابن سینا(۱) :درسهایالهیات
 • مجموعهآثار(۸) :فلسفه ابن سینا(۲) :ادامه درسهای الهیات
 • مجموعهآثار(۹) :شرح مبسوط منظومه(۱)
 • مجموعه آثار(۱۰) :شرح مبسوط منظومه(۲)
 • مجموعه آثار(۱۱) :درسهای اسفار(۱)
 • مجموعه آثار(۱۲) :درسهای اسفار(۲(
 • مجموعهآثار(۱۳) :مقالات فلسفی, مساله شناخت , نقدی بر مارکسیسم

تاریخ:

 • مجموعهآثار(۱۴) :خدمات متقابل اسلام و ایران
 • مجموعهآثار(۱۵) :فلسفه تاریخ

سیره معصومین:

 • مجموعهآثار(۱۶) :سیری در سیره نبوی, جاذبه و دافعه علی علیه‌السلام, سیری در نهجالبلاغه, مشکلات علی علیه‌السلام, صلح امام حسن علیه‌السلام
 • مجموعه آثار (۱۷)  :حماسه حسینی
 • مجموعهآثار(۱۸) :سیره ائمه اطهار علیه‌السلام, داستان راستان.

فقه و حقوق:

 • مجموعه آثار (۱۹):نظام حقوق زن در اسلام، مسأله حجاب، اخلاق جنسی.
 • مجموعهآثار (۲۰): اصول فقه- فقه، الهامی از شیخ الطائفه، مزایا و خدمات مرحوم آیت اللهبروجردی، اصل اجتهاد در اسلام، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، مسأله ربا وبانک به ضمیمه بیمه، مسأله بیمه، نظری به نظام اقتصادی اسلام.
 • مجموعه آثار (۲۱):اسلام و نیازهای زمان

اخلاق و عرفان:

 • مجموعه آثار (۲۲):حکمت عملی، حکمت‌ها و اندرزها، فلسفه اخلاق، تعلیم و تربیت در اسلام.
 • مجموعه آثار (۲۳):عرفان، انسان کامل، عرفان حافظ، آزادی معنوی، تقوا، احترام حقوق و تحقیر دنیا،شدائد و گرفتاری‌ها، فواید و آثار ایمان، عقل و دل، دعا.
 • مجموعه آثار (۲۴):نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیر، آینده انقلاب اسلامی ایران، آزادی عقیده، قیام وانقلاب مهدی علیه‌السلام، شهید، مشکل اساسی در سازمان روحانیت، رهبری نسل جوان،روابط بین الملل اسلامی.
 • مجموعه آثار (۲۵):مشتمل بر هجده مقاله

تفسیر:

 • مجموعه آثار (۲۶): آشنایی با قرآن ۱-۵.
 • مجموعه آثار (۲۷): آشنایی با قرآن ۶-۹.
 • مجموعه آثار (۲۸) آشنایی با قرآن ۹-۱۴.