دل نوشته های روحانی شهید مجتبی اکبرزاده

در این دنیای کوچک، جایی هست که فرشتگان هر شب بال در بال هم گرداگرد آن پرواز می‌کنند. شلمچه در پگاه وصال با اذان لاهوتیان مملوّ از ملائک می‌شود و مردان خسته از دنیا،  احساس خطر را در هم شکستند. عابران بیابانگرد، در امتداد حیاتی ابدی گام برمی‌دارند و گستره نیلی آسمان را پر از عطر خونین حضور می‌نمایند