اطلاعات شهید

روحانی شهید محمد تقی بشارت
نام پدر: حاجی بابا
محل تولد: قم-ایران
جنسیت: مرد
تاریخ ولادت: 1324/11/07
تاریخ شهادت: 1360/10/07
سن شهادت: 36
مذهب: شیعه
تحصیلات حوزوی: سطح 4
تحصیلات آکادمیک: راهنمایی
عضویت: مجلس
آخرین مسئولیت: متفرقه
عنوان و محل عملیات: _
عنوان شهادت: درگیری با رژیم بعث عراق در دوران دفاع مقدس-دوران دفاع مقدس
عامل شهادت: سوء قصد در مقابل درب حزب جمهوری
محل شهادت: تهران-ایران
محل دفن: شیخان-قم-ایران