اطلاعات شهید

روحانی شهید جعفر (بهاء الدین) محمدی عراقی
نام پدر: محمد باقر
محل تولد: کرمانشاه-ایران
جنسیت: مرد
تاریخ ولادت: 1307/07/1
تاریخ شهادت: 1360/04/20
سن شهادت: 53
مذهب: شیعه
تحصیلات حوزوی: اجتهاد
تحصیلات آکادمیک: مکتب خانه
عضویت: مبلغ
آخرین مسئولیت: تبلیغ
عنوان و محل عملیات: _
عنوان شهادت: ترور-دوران دفاع مقدس
عامل شهادت: ترور (اصابت گلوله توسط منافقین)
محل شهادت: کرمانشاه-ایران
محل دفن: _-کنگاور-ایران