اطلاعات شهید

روحانی شهید سید احمد دیباجی
نام پدر: سید نصرالله
محل تولد: تهران-ایران
جنسیت: مرد
تاریخ ولادت: 1311/07/03
تاریخ شهادت: 1358/01/17
سن شهادت: 47
مذهب: شیعه
تحصیلات حوزوی: اجتهاد
تحصیلات آکادمیک: راهنمایی
عضویت: نیروی انتظامی
آخرین مسئولیت: متفرقه
عنوان و محل عملیات: _
عنوان شهادت: ترور-دوران قائله ها و شرارت های منافقین
عامل شهادت: ترور در اثر پرتاپ نارنجک توسط ضد انقلاب
محل شهادت: تهران-ایران
محل دفن: بهشت زهرا-تهران-ایران