اطلاعات شهید

روحانی شهید سید محمد طاهر طاهری
نام پدر: سید حبیب الله
محل تولد: گلستان-عراق
جنسیت: مرد
تاریخ ولادت: 1338/09/25
تاریخ شهادت: 1362/12/05
سن شهادت: 24
مذهب: شیعه
تحصیلات حوزوی: سطح 2
تحصیلات آکادمیک: کارشناسی
عضویت: بسیج
آخرین مسئولیت: متفرقه
عنوان و محل عملیات: ع. خیبر
عنوان شهادت: درگیری با رژیم بعث عراق در دوران دفاع مقدس-دوران دفاع مقدس
عامل شهادت: اصابت گلوله و آتش کشیده شدن بدن / (شهید تفحص)
محل شهادت: جزیره مجنون-ایران
محل دفن: گلزارشهدا-گرگان-ایران