اطلاعات شهید

روحانی شهید حسین غفاری شمس آبادی
نام پدر: غضنفر
محل تولد: قم-ایران
جنسیت: مرد
تاریخ ولادت: 1339/03/10
تاریخ شهادت: 1361/09/01
سن شهادت: 22
مذهب: شیعه
تحصیلات حوزوی: مقدمات
تحصیلات آکادمیک: متوسطه
عضویت: بسیج
آخرین مسئولیت: رزمی تبلیغی
عنوان و محل عملیات: م. ع. محرم
عنوان شهادت: درگیری با رژیم بعث عراق در دوران دفاع مقدس-دوران دفاع مقدس
عامل شهادت: اصابت گلوله
محل شهادت: زبیدات-عراق
محل دفن: علی بن جعفر-قم-ایران