اطلاعات شهید

روحانی شهید جوهر راستار
نام پدر: غلام حسین
محل تولد: خوزستان-ایران
جنسیت: مرد
تاریخ ولادت: 1298/09/10
تاریخ شهادت: 1359/09/01
سن شهادت: 61
مذهب: شیعه
تحصیلات حوزوی: سطح 1
تحصیلات آکادمیک: مکتب خانه
عضویت: متفرقه
آخرین مسئولیت: رزمی تبلیغی
عنوان و محل عملیات: _
عنوان شهادت: بمباران هوایی-دوران دفاع مقدس
عامل شهادت: در اثر بمباران هوایی
محل شهادت: آبادان-ایران
محل دفن: گلزار شهدا-آبادان-ایران