اطلاعات شهید

روحانی شهید سید محسن آل احمد
نام پدر: سید محمد علی
محل تولد: قم-ایران
جنسیت: مرد
تاریخ ولادت: 1343/01/06
تاریخ شهادت: 1362/09/01
سن شهادت: 19
مذهب: شیعه
تحصیلات حوزوی: مقدمات
تحصیلات آکادمیک: متوسطه
عضویت: بسیج
آخرین مسئولیت: تیربارچی
عنوان و محل عملیات: ع. والفجر 4
عنوان شهادت: درگیری با رژیم بعث عراق در دوران دفاع مقدس-دوران دفاع مقدس
عامل شهادت: اصابت ترکش به سر و پا
محل شهادت: پنجوین-ایران
محل دفن: علی بن جعفر-قم-ایران