طلبه شهید لطفعلی زارعی

اینک در برهه ای از زمان قرار گرفته ایم که قاصبان از خدا بی خبر از هرسو رو به حریم انسانیت نموده و در هر نقطه در دنیا هزاران انسان بی گناه قربانی هوس های نفسانی این از خدا بی خبران می شوند و می بینیم در آفریقا بر اثر تبعیض نژادی روزانه هزاران افراد بی گناه به خاک و خون کشیده می شوند و در کشوری مانند اتیوپی که جزء همین قاره می باشد روزانه هزاران انسان در اثر گرسنگی جان می دهند و در کشوری مانند آمریکا میلیون ها تن مواد غذایی به دریا ریخته می شود و حاضر نیستند با مقدار کمی از این مواد غذایی که از خون دل همین انسان ها می باشد آنها را از مرگ نجات دهند و همچنین آن جنایت هولناک که در بوفال هند بوقوع پیوست و هزاران انسان بی گناه بوسیله سم جان دادند و کور شدند و یا در کشوری مانند مصر که قهرمانی بزرگ وانسانی آزاد مانند سلیمان خاطر که خاطره اش در تاریخ و در دل انسان های بی آزار به یاد ماندنی است قربانی چند تن از افراد کثیف اسرائیل آن هم به دست یک خبر نگار جنایت کار اسرائیلی  میشود یا درفلسطین و لبنان و غیر و یا در همین کشور خودمان که فرد کثیفی مانند صدام را علم کردند تا اسلام و انقلاب را از بین ببرند و اهداف کثیفشان را عملی کنند و با تمام نیرو به او کمک می کنند حال مسئول این همه جنایت چه کسانی هستند و ظیفه ما در مقابل این جنایات چیست .

ترا به خدا کمی فکر کنید مگر اینها انسان نیستند پس اگر انسانید برخیزید و ثابت کنید به علم که انسان هستید و می خواهید آزاد باشید در اینجا صحبت تنها به افراد حزب الله و مسلمان نیست بلکه به هرکس که ادعای انسان بودنش می شود می گویم که اگر مسلمان نیستید به قول سرور شهیدان امام حسین(ع) لا اقل آزاد مرد باشید. این همه جنایات را می بینید چرا بی تفاوت می باشید کسی که یک انسان واقعی می باشد وجدانش نمی گذارد راحت باشد و این همه جنایت در دنیا انجام شود اگر ببیند و بنشیند نمی شود به او انسان گفت و این کلمه شریف انسانیت را روی آن گذاشت.

******